ظروف مینا

ظروف مینا

هنر مینا کاری که از دیرباز تا کنون ، مورد توجه هنرمندان و هنر دوستان بوده است هنری است که به آن هنر عشق و آتش گفته می شود ، چرا که هنرمندان تمام ذوق و سلیقه خود را بر روی ظروف پیاده نموده وآن را به آتش می سپارند تا هنرش ماندگار و جاودانه شود.
برای آشنایی بیشتر در مورد هنر مینا کلیک کنید.